Statystyka za rok 2020.

W minionym 2020 roku, ratownicy ze Szkolnej JRG brali udział w: 140 akcjach gaśniczych, 295 miejscowych zagrożeniach, a 53 razy zgłoszenie na miejscu okazywało się fałszywe. Ponadto odnotowano 15 dyspozycji COO (w tym 2 zagraniczne) oraz 42 wyjazdy poza rejon chroniony.
Grudzień w JRG

W grudniu Szkolna JRG brała udział w 50 zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 16, miejscowe zagrożenia 28, a alarmy fałszywe 6 wyjazdów.Wypadek na Rondzie Toruńskim.

 

W dniu 3 grudnia, ratownicy ze Szkolnej JRG zostali zadysponowani do wypadku drogowego na Rondzie Toruńskim. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który uderzył w słup sygnalizacji świetlnej i latarnię oświetleniową. Kierująca znajdowała się w pojeździe. Na miejscu obecny był patrol Policji oddziału prewencji, zabezpieczający miejsce zdarzenia. Przód auta znajdował się na poboczu a tył na jezdni, blokując częściowo jeden pas ruchu. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania ratowników polegały na udzieleniu wsparcia psychicznego kierującej, odłączeniu akumulatora, usunięciu uszkodzonych elementów sygnalizatora świetlnego oraz kierowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Na miejsce przybył przedstawiciel zarządu dróg miejskich, który zabezpieczył uszkodzone sygnalizatory oraz słup latarni oświetleniowej. Kierująca po przebadaniu przez ZRM pozostała na miejscu, nie wymagała hospitalizacji. Po usunięciu pojazdu z jezdni na miejscu zdarzenia pozostała Policja prowadząc dalsze czynności.

Wypadek w miejscowości Otorowo.

 

W dniu 5 grudnia, nasi ratownicy zostali zadysponowani do samochodu osobowego, który wypadł z drogi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano samochód osobowy marki Renault Clio znajdujący się na dachu w polu kukurydzy, po dachowaniu. Kierująca pojazdem znajdowała się w karetce. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania ratowników polegały na odłączeniu akumulatora i po czynnościach prowadzonych przez patol Policji, pomocy przy wciąganiu pojazdu na lawetę. Osoba poszkodowana została zabrana do szpitala im. Biziela na obserwację.

Wypadek na DK 10.

 

W dniu 21 grudnia, ratownicy z naszej Jednostki wyjechali do usunięcia skutków wypadku na DK10. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kolizję dwóch pojazdów ciężarowych poruszających się w tym samym kierunku. Przed przybyciem  Państwowej Straży Pożarnej,  ZRM udzielił pomocy sprawcy zdarzenia, który został przewieziony do szpitala. Kierowca drugiego pojazdu opuścił go o własnych siłach. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania ratowników polegały na odłączeniu prądy w pojazdach, oraz kierowaniu ruchem. Brak wycieków z pojazdów.

Wypadek na Nowotoruńskiej.

 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na poboczu drogi po zderzeniu czołowym z samochodem ciężarowym. Ruch na ulicy Nowotoruńskiej został zamknięty w obu kierunkach. W samochodzie Opel Corsa znajdowała się nieprzytomna kierująca, jechała sama, była zakleszczona wewnątrz auta. Kierowca samochodu ciężarowego znajdował się na zewnątrz auta przy poszkodowanej, podtrzymując jej głowę. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na sprawdzeniu funkcji życiowych poszkodowanej (brak tętna i oddechu, widoczne liczne obrażenia lewej strony ciała, złamanie otwarte lewego podudzia). Przy użyciu sprzętu hydraulicznego uzyskano dostęp i ewakuowano kobietę na desce ortopedycznej na zewnątrz samochodu przekazując ZRM. Ratownicy Medyczni po podjęciu swoich czynności stwierdzili zgon kobiety. W trakcie prowadzonych działań Policja zorganizowała objazdy. Na miejsce zdarzenia przybył Biegły Sądowy i Prokurator. Po zabraniu Opla przez Pomoc Drogową z jezdni, zneutralizowano rozlane paliwo i płyny eksploatacyjne przy użyciu neutralizatora SINTAN. Rozlany olej zebrano przy użyciu sorbentu. Jezdnię spłukano jednym prądem wody z szybkiego natarcia. Na miejscu pozostała Policja zabezpieczając samochód ciężarowy, ruch odbywał się wahadłowo.
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł st. bryg. w st. spocz. Marek MIŚ – Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-2017.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dn. 05.01.2021 r. o godzinie 12:00 w Kościele w Boluminku.
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ SŁUŻBĘ

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł asp. w st. spocz. Zdzisław Domański  –

pełnił służbę w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1994.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dn. 08.01.2021 r. o godzinie 9:15 na cmentarzu przy ulicy Wiślanej w Bydgoszczy.
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Życzenia Komendanta Głównego PSP.

 
Dostawa trenażera samochodu ciężarowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Informacja z otwarcia ofert.

 1. Informacja z otwarcia ofert(*.pdf)
 2. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (*.pdf),
 3. SIWZ (*.pdf),
 4. zał. Nr 1 – formularz ofertowy (*docx),
 5. zał. Nr 2 – oświadczenie  dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu (*docx),
 6. zał. Nr 3 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania(*docx),
 7. zał. Nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (*docx),
 8. zał. Nr 4a – wykaz dostaw (*doc),
 9. zał. Nr 5 – wzór umowy(*docx),
 10. zał. Nr 6 – opis przedmiotu zamówienia „Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla trenażera samochodu ciężarowego” (*docx).
 11. Pytania i odpowiedzi do wszystkich uczestników postępowania(.pdf)

 

Kontakt:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz. 1530 w sprawach proceduralnych,

– starszy kapitan Damian Cieślak – tel. +48 52 349 84 89, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w sprawach przedmiotu zamówienia.

 
Listopad w JRG.

W listopadzie Szkolna JRG brała udział w 38 zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 9, miejscowe zagrożenia 24, a alarmy fałszywe 5 wyjazdów.Wypadek na DK 10.

W dniu 3 listopada, ratownicy ze Szkolnej JRG zostali zadysponowani do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastali uszkodzone dwa samochody ciężarowe stojące na pasie ruchu w kierunku Torunia. W samochodzie stojącym z przodu kierowca jechał sam, był poza pojazdem i nie zgłaszał dolegliwości. Kierowca Mana, który najechał na tył naczepy, jechał sam, był uwięziony w pojeździe. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na wykonaniu dostępu do uwięzionego kierowcy, przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W trakcie prowadzonych działań poszkodowanego wewnątrz pojazdu zabezpieczał ratownik PSP. Uwolnionego kierowcę przekazano ZRM. Po wstępnym opatrzeniu ran kierowca został zabrany do szpitala. Ruch na DK10 podczas prowadzonych działań był wstrzymany, a po uwolnieniu kierowcy odbywał się wahadłowo. Man z naczepą odjechał na parking w asyście Policji. Drugi pojazd pozostał na pasie ruchu oczekując na przybycie Pomocy Drogowej. Na miejscu pozostała Policja, zabezpieczając miejsce zdarzenia, ruch dalej odbywał się wahadłowo kierowany przez Policję.

Wypadek drogowy.

W dniu 4 listopada nasi ratownicy zostali zadysponowani do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano dwa samochody osobowe po zderzeniu, zajmujące prawy i lewy pas ruchu. Kierujący BMW jechał sam i znajdował się w karetce w trakcie badania. Kierujący Peugeotem jechał sam znajdował się poza pojazdem nie zgłaszał dolegliwości. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na kierowaniu ruchem, po ustaleniu kto jest sprawcą zdarzenia pojazdy zepchnięto na pobocze. Z jezdni zebrano rozlane płyny eksploatacyjne i paliwo. Kierujący BMW po przebadaniu pozostał na miejscu. Na miejscu pozostała Policja, prowadząc swoje czynności.

Wypadek na DK 10.

W dniu 6 listopada, ratownicy ze Szkolnej JRG zostali zadysponowani do wypadku drogowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochody po zderzeniu, blokujące pas jezdni w stronę Szczecina oraz lewoskręt w ulicę Nowotoruńską od strony węzła Bydgoszcz Południe. Na miejscu obecne dwa patrole Policji. Wszystkie osoby jadące były na zewnątrz pojazdów (BMW – dwie osoby, Lexus – jedna osoba, Volvo – jedna osoba) i nie zgłaszały dolegliwości. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na odłączeniu akumulatorów w samochodach osobowych (Lexus napęd hybrydowy), zneutralizowaniu i zebraniu z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz paliwa. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych usunięto element konstrukcyjny w samochodzie Volvo, który blokował koło. Samochody osobowe zostały zabrane przez Pomoc Drogową, a samochód ciężarowy zjechał na pobliski parking. W trakcie działań ruch odbywał się wahadłowo. Na miejscu pozostałą Policja prowadząc swoje czynności.
Zakup w 2020 r., ok. 124 szt. kominiarek niepalnych wraz z dostawą do siedziby Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

 

Kontakt:

– starszy strażak Irena Karłowska  – tel.  608020681, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530