Zakończenie kursu KS 9/2017

W dniu 30 marca 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 9/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st.bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, st. kpt. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz mł. kpt. Wojciech Leliwa - Kierownik Kursu KS 9/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchacza.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu

-  słuchacz Rafał Cengelenga.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej.