Zakończenie kursu KS 13/2017

W dniu 25 maja 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 13/2017. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 43 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, bryg. Robert Sawosz Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP oraz mł. bryg. Marcin Mazurkiewicz - Kierownik Kursu KS 13/2017. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionego słuchaczy.

1. Za bardzo dobre wyniki w nauce

-  Artur Krasnopolski, Sandra Baniak.

2. Za pracę na rzecz szkoły

- Kalinowski Maciej, Krasnopolski Artur, Kiełbasa Dominik, Maciejuk Karol, Szymczak Paweł, Pasterczak Michał, Trojanowski Rafał, Waigner Piotr, Wojczieszyński Konrad, Zając Dorian.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej oraz w Jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej, dodatkowo za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce wszyscy słuchacze KS 13/2017 zostali nagrodzeni jednym dniem urlopu nagrodowego.