Aktualności

Zakończenie kursu KS 7/2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 7/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Sławomir Dylewski Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Dariusz Jabłoński Z-ca Naczelnika Wydziału Nauczania,  st. asp. Piotr Frischke - Kierownik Kursu KS 7/2018. Podczas uroczystości Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

- słuchacz Marcin Żuk -  szef kursu KS 7/2018

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Anna Bartyzel

- słuchacz Mateusz Belkiewicz

- słuchacz Cezary Dymek

- słuchacz Damian Łączek

- słuchacz Damian Marszałek

- słuchacz Remigiusz Nocoń

- słuchacz Dominik Wielgosz

 

Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

 

   

Wigilia 2018 w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

24.12.2018r. w szkolnej stołówce odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna dla słuchaczy i funkcjonariuszy, którzy tego dnia pełnili służby wewnętrzne, służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Aby w ten szczególny czas przełamać się opłatkiem z tymi, którzy nie mogli jechać do domu na Wigilię pojawili się przedstawiciele kierownictwa oraz kadry Szkoły : Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Robert Sawosz, będący w służbie tego dnia Nieetatowy Oficer Dyżurny sekc. Hubert Chudański oraz zmiana służbowa nr III JRG.

Nad duchową aurą czuwał kapelan – ks. Roman Michalski, który wszystkim zgromadzonym udzielił świątecznego błogosławieństwa.

 

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego

 

 

 

 

   

Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego

 

 

 

 

 

 

   

Strona 6 z 31