Aktualności

Zakończenie kursu KS 3/2018

W dniu 26 października 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 3/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz st.sekc. Tomasz Lewandowski – Z-ca Kierownika Kursu KS 3/2018. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Dawid Szpuntowicz.

2. Za wkład pracy na rzecz szkoły

- słuchacz Daniel Baranowski

- słuchacz Mateusz Pasiud

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Organizacja doskonalenia zawodowego wojewódzkich koordynatorów ratownictwa wodnego i dowódców grup specjalistycznych SGRW-N

W dniach 16-18.10.2018r. w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się „Warsztaty z ratownictwa wodno-nurkowego”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Przedsięwzięcie zorganizowano na podstawie „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

W ramach przydzielonej Szkole Podoficerskiej PSP dziedziny ratownictwa wodnego przeprowadzona forma doskonalenia zawodowego adresowana była dla koordynatorów i dowódców grup SGRW-N z terenu całego kraju. W trakcie warsztatów wykłady wygłosili m.in. dr hab. Med. Piotr Siermontowski prof. AMW oraz dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW. Wzbogaceniem wiadomości teoretycznych były pokazy zastosowania przewoźnej komory dekompresyjnej oraz prowadzenia poszukiwań podwodnych przy użyciu bezzałogowego pojazdu podwodnego.

Warsztaty podsumował i wręczył uczestnikom zaświadczenia Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st.bryg. Jacek Antos oraz Z-ca Komendanta bryg. Robert Sawosz.

W warsztatach udział wzięły  63 osoby.

opracował: mł.bryg. Piotr Bryzek

 

   

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej...

   

„Ku pamięci”

W wieloletniej historii naszego kraju, lasy niejednokrotnie były niemymi świadkami zdarzeń podniosłych, niecodziennych i tragicznych.  O jednych wiemy już wiele, o kolejnych dowiadujemy się dopiero teraz. Inne owiane są ciągle tajemnicą, lub wyjaśnione w niewielkim stopniu. Miejsca tych zdarzeń często upamiętniane są pomnikami, czy tablicami na kamieniach.

Takim miejscem jest fragment lasu w oddziale 37 leśnictwa Bielice. Od kilkudziesięciu lat stoi tam pomnik upamiętniający 51 bydgoszczan zamordowanych przez hitlerowców na początku okupacji. Niestety na pomniku widać już było upływ czasu. Dlatego Nadleśnictwo Bydgoszcz postanowiło go odnowić.
Z pomocą przyszła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza ze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, która oczyściła pomnik z wieloletnich naleciałości, a współpracujący z nadleśnictwem Zakład Usług Leśnych pomalował pomnik i otaczający go płotek.

Na zdjęciu stoją od lewej:

- Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP bryg. Robert Sawosz,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Jacek Krzyżanowski,

- Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Jacek Antos,

- Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Andrzej Białkowski,

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Podoficerskiej PSP mł. bryg. Piotr Napiontek,

- Leśniczy leśnictwa Bielice Pan Marek Zmitrowicz.

 

   

Zakończenie kursu KS 1/2018

W dniu 06 sierpnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 1/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 44 słuchaczy.

W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek Naczelnik Wydziału Nauczania oraz mł. asp. Łukasz Chodera– Kierownik Kursu KS 1/2018.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

1. Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

-  słuchacz Wojciech Szawkało.

2. Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Paweł Weisbrot

3. Za wkład pracy na rzecz szkoły

- słuchacz Piotr Kapusta

- słuchacz Sebastian Woźniak

- słuchacz Marek Cichowicz

- słuchacz Arkadiusz Bieniewicz

- słuchacz Piotr Szczodrowski

- słuchacz Wojciech Szawkało

- słuchacz Tomasz Walkiewicz

- słuchacz Jacek Grzegorczyk

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Strona 11 z 34