Dzień Strażaka w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

11 czerwca w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka. Meldunek o gotowości pododdziałów do apelu złożył nadbrygadierowi Arkadiuszowi Przybyle – Zastępcy Komendanta Głównego PSP dowódca uroczystości kapitan Arkadiusz Jańczak. Przybyłych na uroczystość gości powitał Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Pan Błażej Spychalski – Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Ewa Kozanecka – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Piotr Król – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, nadbrygadier Arkadiusz Przybyła – Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Jacek Kaczmarek – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Janisław Buller – Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy, Pan Wojciech Koper – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy  oraz przedstawiciele służb mundurowych.

W trakcie trwanie Uroczystości, funkcjonariuszom Szkoły wręczono:

– 4 Medale za długoletnią służbę, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– 20 Odznak „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

– 4 Medale za zasługi dla Pożarnictwa przyznane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego

– 3 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień służbowy nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

– 2 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień służbowy nadany przez Komendanta Głównego PSP

– 2 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień służbowy nadany przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

– 1 funkcjonariusz otrzymał dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych przyznany przez Komendanta Głównego PSP.

 

Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym życzymy kolejnych sukcesów w służbie.