Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

W skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

- Wydział Nauczania

- Wydział Kwatermistrzowski

- JRG SP PSP

- Dział Finansowy

- Dział Organizacyjno-Kadrowy