Dostawa mięsa i przetworów mięsnych – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
– brygadier Mariusz Czapla – tel.52 349-84-19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w sprawach proceduralnych.
– Małgorzata Bolińska – tel.52 349-84-80, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w sprawach przedmiotu zamówienia.