Zakup ryb i przetworów z ryb dla Szkoły Podoficerskiej PSP- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt:
W imieniu Zamawiającego sprawę prowadzi:
Małgorzata Bolińska, tel. 52 3498480,