1

NARADA ROCZNA – PODSUMOWANIE 2023 ROKU W SZKOLE PODOFICERSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY

26 lutego 2024 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły w 2023 roku oraz narada kadry kierowniczej PSP z regionu kujawsko-pomorskiego.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr inż. Jacek Antos przedstawił sprawozdanie z działalności Szkoły. W naradzie, która odbyła się w formie wideokonferencji uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego PSP bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom Szkoły za dotychczasową służbę, zaangażowanie i poświęcenie w realizacji zadań służbowych oraz działań ratowniczych.

Podczas spotkania podsumowano realizację zadań dydaktycznych, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji, prewencji społecznej, działań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz wielu innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Szkoła przeprowadziła 16 szkoleń podstawowych w zawodzie strażak, które ukończyło 587 osób, ponadto w innych formach szkoleń oraz warsztatów uczestniczyło 482 osób. Łączna liczba przeszkolonych osób wyniosła 1069.

W rejonie chronionym szkolnej JRG miało miejsce 938 interwencji.

Na terenie poligonu powstał nowoczesny obiekt, budynek do ćwiczeń gaśniczych, który imituje budynek mieszkalny dodatkowo wyposażony w pomieszczenia techniczne do obsługi i nadzoru przebiegu ćwiczeń.

zdjęcia- st. str. Tomasz Grzankowski