1

Narada szkoleniowa.

W dniach 27-28 września w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w Tylnej Górze zorganizowano Naradę Szkoleniową Pionu Logistycznego PSP, w której uczestniczyli przedstawiciele: Biura Logistyki KG PSP (organizator), pionów logistyki/kwatermistrzostwa Z KW PSP oraz Szkół.

zdjęcia- mł. bryg. Damian Cieślak