1

Podsumowanie doskonalenia zawodowego

W dniach 9-13 października 2023 r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie podsumowujące cykl doskonalenia zawodowego strażaka pełniącego służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze szkolnej JRG. W czasie 5 dni strażacy przystąpili do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika, odbyli test w komorze dymowej oraz ogniowej. Sprawdzono również ich praktyczną wiedzę i umiejętności z poszczególnych dziedzin ratowniczych, które realizowano w ramach doskonalenia zawodowego w jednostce ratowniczo-gaśniczej.

zdjęcia- mł. bryg. Izabela Błasiak