1

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Od 25.09.2023 r. do 20.10.2023 r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej”. Przedmiotowe szkolenie ukończyło 25 osób.