1

Szkolenie z obsługi sonarów.

W dniach od 26 do 29 września na terenie Ośrodka Szkoleniowego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w Tylnej Górze odbyło się szkolenie z obsługi sonarów do celów poszukiwawczych. W szkoleniu brało udział 16 osób, wśród których byli strażacy z województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, śląskiego i SP PSP w Bydgoszczy. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze z SP PSP w Bydgoszczy.