1

Uroczysta zbiórka.

W dniu 8 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 10 funkcjonariuszom nadano wyższe stopnie służbowe oraz Dyplomy Komendanta Głównego PSP za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych.

Zdjęcia – str. Tomasz Grzankowski