1

Uroczyste ślubowanie strażaków

W dniu 24 października br. odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych strażaków do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy tj. str. Lukasz Nabiałowski, str. Krzysztof Olkowski, str. Rafał Krojniak.

Ślubowanie przyjął Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP p.o. st. bryg. mgr inż. Jacek Antos, a uroczystość prowadził Dowódca JRG mł. bryg. mgr inż. Piotr Napiontek w obecności zastępcy Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP bryg. mgr. inż. Roberta Sawosza.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej, odnosi się to również do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.