1

Zakończenie KS 8/2015 i KS 9/2015

Zakończenie kursu KS 8/2015 i KS 9/2015

 

 

W dniu 4 lutego 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 8/2015 i KS 9/2015, realizowanego zgodnie
z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  77 słuchaczy- 39 (KS 8)
i 38 (KS 9). W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendant Szkoły Podoficerskiej, bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

– Dywal Krzysztof KS 8/2015

– Kląskała Marcin KS 9/2015

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.


KS 8/2015


KS 9/2015