1

Zakończenie KS1/2013

W dniu 4 lipca 2013 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego  szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego zgodnie z nowym programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  84 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendanta Szkoły Podoficerskiej, st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, mł. bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, mł. bryg. Marceli Sobol – naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KG oraz sekc. Jowita Fidler – Naczelnik Nadzoru Dydaktycznego KG.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

– za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce: Ratkowiak Łukasz,

– za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:  Molski Robert,

– za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły: Cwojdziński Jarosław, Gołdyn Tomasz, Grucel Kamil, Kuderski Leszek, Misiura Damian, Pisarski Daniel, Sajdak Tomasz, Szachnowski Arkadiusz, Wasilewski Marcin, Ziembański Mateusz, Kwasigroch Marcin, Kozłowski Rafał, Hajduga Piotr.

Kadra kierownicza Szkoły oraz przedstawiciele Biura Szkolenia Komendy Głównej złożyli słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do życzeń dołącza się cała kadra zawodowa Szkoły Podoficerskiej.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 

{phocagallery view=category|categoryid=23|limitstart=0|limitcount=0}