1

Zakończenie kursu KS 1/2016

 

W dniu 01 czerwca 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 1/2016, realizowanego zgodnie z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

 

 

W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej, st.ktp. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania, asp. Roman Gawron – Kierownik KS 1/2016.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 46 słuchaczy.

Wyróżnieni:

za wzorowe pełnieni szefa kursu: słuchacz Łukasz Majkowsk

za szczególny wkład w funkcjonowanie SPPSP:

  • słuchacz Tomasz Wiosna
  • słuchacz Adrian Waniurski
  • słuchacz Radosław Kostrzewa