1

Zakończenie kursu KS 1/2017

W dniu 16 sierpnia 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 1/2017.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy.

 

W uroczystości udział wzięli st. bryg. Jacek Antos – P.O. Komendanta Szkoły Podoficerskiej, bryg. Robert Sawosz – Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:

– Jędrzejewski Paweł

za bardzo dobre wyniki w nauce:

– Sadziak Kordian

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje oraz życzył pomyślności i sukcesów w rozpoczętej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.