1

Zakończenie kursu KS 12/2015

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 12/2015, realizowanego zgodnie z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

 

W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej, kpt. Alfred Muża – Kierownik KS 12/2015.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 47 słuchaczy.