1

Zakończenie kursu KS 2/2017

W dniu 5 września 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 2/2017.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 40 słuchaczy.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje oraz życzył pomyślności i sukcesów w rozpoczętej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości udział wzięli bryg. Robert Sawosz – Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej oraz asp. Krzysztof Bartoszak – kierownik kursu. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

  • Goszka Dawid
  • Zabrocki Grzegorz