1

Zakończenie kursu KS 3/2017

W dniu 6 października 2017 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 3/2017.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy.

Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy wyróżnił listem pochwalnym nw. słuchaczy:

– Jarosław Michałowski – za bardzo dobre wyniki w nauce,

– Mateusz Cyman – za właściwą i godną funkcjonariusza PSP postawę poza służbą – udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym,

– Marcin Szyda, Kamil Rabaszowski, Paweł Korzeb, Łukasz Zygmunt – za wzorowe pełnienie służb podczas ćwiczeń DRAGON 17 zgodnie z dyspozycją KCKRiOL nr 186/2017.

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy wyróżnił listem pochwalnym nw. słuchaczy:

– Jarosław Michałowski – za bardzo dobre wyniki w nauce,

– Mateusz Cyman – za właściwą i godną funkcjonariusza PSP postawę poza służbą – udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym,

– Marcin Szyda, Kamil Rabaszowski, Paweł Korzeb, Łukasz Zygmunt – za wzorowe pełnienie służb podczas ćwiczeń DRAGON 17 zgodnie z dyspozycją KCKRiOL nr 186/2017.