1

Zakończenie kursu KS 5/2016

W dniu 31 sierpnia 2016 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 5/2016, realizowanego zgodnie z programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.

 

W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, st.ktp. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania, kpt. Izabela Błasiak – Kierownik KS 5/2016.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

– za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu: słuchacz Artur Samal

– za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły: słuchacz Łukasz Zaremba.