1

Zakończenie SUS6/2015

Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej