1

Zakończenie kursu KS 1/2023

21 kwietnia 2023 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 1/2023. 36 słuchaczy otrzymało kwalifikacje w zawodzie strażak. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał st. bryg. dr inż. Jacek Antos, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Piotra Bryzka oraz kierownika kursu KS 1/2023, st. asp. Pawła Dudek. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwały:

Za wzorowe pełnienie obowiązków Szefa Kursu:

– Szymon Stanek

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

– Marcin Pamuła

– Karol Zawadzki

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy pogratulował słuchaczom szkolenia KS 1/2023 osiągniętych wyników oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

Zdjęcia: str. Grzankowski Tomasz