Zakończenie kursu KS 10/2020

W dniu 19 kwietnia 2021 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zakończono  „Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak” KS10/2020. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 36 słuchaczy. W rozdaniu świadectw udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos –    Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz st. kpt. Izabela Błasiak  –   Kierownik Kursu KS 10/2020. Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

Za wzorowe pełnienie funkcji Szefa Kursu:

– słuchacz Umer Arkadiusz

Za pracę na rzecz Szkoły:

-słuchacz Bernatowski Paweł

– słuchacz Chudek Mariusz

– słuchacz Wiśniewski Radosław

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.