1

Zakończenie kursu KS 17/2022

4 kwietnia 2023 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 17/2022. 39 słuchaczy otrzymało kwalifikacje w zawodzie strażak. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał st. bryg. dr inż. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania SP PSP bryg. Piotra Bryzka oraz kierownika kursu KS 17/2022 kpt. Piotra Frischke. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwały:

Za wzorowe pełnienie obowiązków Szefa Kursu:

– Łukaszowi Wolf

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy pogratulował słuchaczom szkolenia KS 17/2022 zaangażowania i wysiłku, które przełożyły się na osiągnięte wyniki oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

zdjęcia- str. Tomasz Grzankowski