1

Zakończenie kursu KS 5/2023

21 lipca 2023 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 5/2023. 34 słuchaczy otrzymało kwalifikacje w zawodzie strażak. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał st. bryg. Robert Sawosz, Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Piotra Bryzka oraz kierownik kursu KS 5/2023, st. kpt. Magdaleny Jaźwińskiej. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwały:

Za wzorowe pełnienie obowiązków Szefa Kursu:

– Wojciech Umiński

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

– Paweł Gołąb

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy pogratulował słuchaczom szkolenia KS 5/2023 osiągniętych wyników oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

Zdjęcie: str. Muchewicz Konrad