1

Zakończenie kursu KS 7/2022.

W dniu 14 września 2022r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 7/2022. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 38 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył  st. bryg. Jacek Antos –  Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również  bryg. Dariusz Kołodziejski – Kierownik Kursu KS 7/2022. Komendant Szkoły Podoficerskiej  w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

– słuchacz Bartosz Wegnerowski

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

– słuchacz Kajetan Michał Puttkammer

Za wykonywanie zadań podczas działań ratowniczo-gaśniczych przy pożarze przy ulicy Jar Czynu Społecznego 4:

– słuchacz Michał Piotr Klein

– słuchacz Dawid Stanisław Olender

– słuchacz Piotr Święcki

– słuchacz Bartosz Wegnerowski

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 7/2022 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.