1

Zakończenie szkolenia KS 12/2023

4 stycznia 2024 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 12/2023. 31 słuchaczy otrzymało kwalifikacje w zawodzie strażak. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał st. bryg. dr inż. Jacek Antos, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Dariusza Jabłońskiego oraz kierownika kursu kpt. Łukasza Chodery.

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwały:

Za wzorowe pełnienie obowiązków Szefa Kursu:

– Kamila Kupis

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

– Kamil Drozd

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy pogratulował słuchaczom osiągniętych wyników oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

Zdjęcie: st. str. Tomasz Grzankowski