1

Zakończenie szkolenia KS 9/2023

14 listopada 2023 r. w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 9/2023. 38 słuchaczy otrzymało kwalifikacje w zawodzie strażak. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał st. bryg. dr inż. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania SP PSP bryg. Piotra Bryzka oraz kierownika kursu KS 9/2023 st. kpt. Wojciecha Leliwy. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwały:

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

– Paweł Chudzyński

– Andrzej Sebastian Szynakiewicz

Za wzorowe pełnienie obowiązków Szefa Kursu:

– Mateusz Kliszcz

Za pracę na rzecz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy:

– Hubert Józef Gradowski

– Jakub Ostolski

– Łukasz Wojciech Ślusarczyk

– Mateusz Damian Zawadzki

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy pogratulował słuchaczom szkolenia KS 9/2023 zaangażowania i wysiłku, które przełożyły się na osiągnięte wyniki oraz życzył dalszych sukcesów w służbie.

zdjęcia- mł. bryg. Izabela Błasiak