Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.