1

Struktura

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

W skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

– Wydział Nauczania

– Wydział Kwatermistrzowski

– JRG SP PSP

– Wydział Finansowy

– Wydział Organizacyjno-Kadrowy

– Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

– Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych

– Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji