1

Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych  IOD:

mgr Marek Rutkowski

iod@sppsp.bydgoszcz.pl

tel.+48 52 349 84 90