1

Grudzień w JRG.

W grudniu Szkolna JRG brała udział w 37 zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 13, miejscowe zagrożenia 21, a alarmy fałszywe 3 wyjazdy. Ponadto nasi koledzy byli dysponowani do pomocy poza rejon chroniony SP PSP 4 razy.Pożar śmietnika.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano murowaną wiatę śmietnikową, wewnątrz której palił się pojemnik na śmieci zmieszane. Oddziaływanie pożaru spowodowało stopienie instalacji elektrycznej rozprowadzonej wewnątrz wiaty. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na podaniu jednego prądu gaśniczego wody w natarciu na palące się śmieci. W trakcie działań sprawdzono zwisające przewody czujnikiem HotStict – czujnik nie wskazał zagrożenia. Po ugaszeniu pożaru poinformowano telefonicznie pogotowie elektryczne spółdzielni o konieczności odłączenia głównego przyłącza prądu do wiaty.

Zdjęcie – mł bryg Radosław Trojanowski

 

Zdarzenie drogowe na ul. Magnuszewskiej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano uszkodzony samochód osobowy zakleszczony w latarni ulicznej. Pojazd zajmował jeden pas ruchu. Kierowca jechał sam, był poza pojazdem i nie zgłaszał dolegliwości. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na odłączeniu akumulatora oraz zebraniu z jezdni rozlanych płynów eksploatacyjnych. Na miejsce wezwano Pogotowie Energetyczne w celu odłączenia prądu w uszkodzonej latarni ulicznej. Po odłączeniu prądu w latarni, Pomoc Drogowa uwolniła zakleszczony pojazd, a następnie zabrała BMW do serwisu. W trakcie działań ruch odbywał się drugim pasem ruchu. Na miejscu pozostało Pogotowie Energetyczne, oczekując przybycia dźwigu w celu demontażu uszkodzonej latarni.

Zdjęcie – mł ogn Jakub Siadak

 

Pożar przy ul. Świetlicowej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwóch mieszkańców budynku wielorodzinnego, którzy wyjaśnili, że w ich mieszkaniu wybuchł pożar. Lokatorzy poinformowali, że w mieszkaniu zostały jeszcze dwie osoby oraz w mieszkaniu sąsiednim cztery osoby. Konstrukcja budynku murowana, klatki schodowe żelbetowe, strop nad mieszkaniem objętym pożarem o konstrukcji drewnianej, dach o konstrukcji drewniano-żelbetowej zabezpieczono od wewnątrz cegłą i gipsem kryty dachówką. Miejsce akcji zabezpieczono, w budynku odłączono prąd elektryczny poprzez wyłączenie bezpieczników głównych w rozdzielni. Lokatorom, którzy samodzielnie ewakuowali się z mieszkania udzielono kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i w dalszej fazie akcji przekazano ZRM. Działania strażaków polegały na wejściu do mieszkania objętego pożarem z nawodnioną linią gaśniczą. Równocześnie z działaniami gaśniczymi prowadzono przeszukanie mieszkania – w głębi w pokoju, za ogniskiem pożaru zlokalizowano nieprzytomną kobietę, którą ewakuowano klatką schodową i przekazano ZRM. Kobieta po podaniu tlenu odzyskała przytomność. W ostatnim pokoju zlokalizowano przytomnego mężczyznę, który miał osmolone drogi oddechowe i znajdował się obok okna – ewakuacja przeprowadzono przez okno do kosza drabiny mechanicznej, skąd poszkodowanego przekazano dalej do ZRM.  Kobieta i mężczyzna zostali zabrani przez ZRM do szpitala. W mieszkaniu zlokalizowano nieprzytomnego psa, który po wyniesieniu na zewnątrz i podaniu tlenu zaczął oddychać (zwierzę przekazano właścicielom). Równocześnie przeprowadzono ewakuację przez strefę zadymienia lokatorów z sąsiedniego mieszkania(dwóch dorosłych oraz dwie dziewczynki). Rodzina po przebadaniu przez ZRM została oddana pod opiekę Patrolowi Policji. W trakcie działań stwierdzono, że ogień przepalił sufit w mieszkaniu i wydostał się na nieużytkowe poddasze – podjęto decyzję  o ustawieniu dwóch drabin mechanicznych z dwóch stron obiektu i przystąpiono do częściowej rozbiórki poszycia dachu w miejscu wydobywania się dymu pożarowego. W celu zlokalizowania pożaru zaistniała konieczność wyważenia drzwi do nieużytkowanego mieszkania obok oraz komórek lokatorskich. Po wprowadzeniu roty na nieużytkowe poddasze zlokalizowano pożar w części stropu – podano prąd wody i zatrzymano rozprzestrzenianie się ognia. W końcowej fazie akcji przystąpiono do prac rozbiórkowych części stropu nad mieszkaniem objętym pożarem oraz nad korytarzem. Na miejsce zdarzenia zadysponowano przedstawiciela zarządcy. Miejsce zdarzenia przekazano przedstawicielowi ADM protokołem.  Teren pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną oraz czujnikiem wielogazowym Ventis – nie stwierdzono zagrożenia, zezwolono na powrót  części mieszkańców. Na zakończenie działań na miejscu pozostał Patrol Policji oraz przedstawiciel ADM.

Zdjęcia – mł bryg Radosław Trojanowski

 

Pożar budynku jednorodzinnego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano budynek jednorodzinny w końcowym etapie budowy z dachem całkowicie objęty pożarem. Konstrukcja obiektu: ściany o konstrukcji drewnianej obite prasowanymi płytami drewnianymi z wypełnieniem z celulozy, strop o konstrukcji drewnianej ocieplony celulozą, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Od będącego na miejscu właściciela ustalono, że budynek nie miał podłączonego prądu oraz nie był podłączony do instalacji gazowej. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na podaniu trzech prądów wody na dach obiektu oraz wprowadzeniu dwóch prądów wody do wnętrza budynku. Podczas działań stwierdzono, że istnieje niebezpieczeństwo zawalana się stropu – podjęto decyzję o wycofaniu ratowników z wnętrza budynku. Przybyły na miejsce zdarzenia SCD 37 rozstawił się z sąsiedniej działce, co umożliwiło dogaszanie z góry ścian i stropu objętego pożarem – konstrukcja dachu uległa zawalaniu. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do prac rozbiórkowych części ścian, we wnętrzu których zlokalizowano zarzewie ognia. Podczas działań stosowano system dowożenia wody do pożaru. Na zakończenie działań miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi celem dozorowania.

Zdjęcia – mł bryg Radosław Trojanowski