Dostawa artykułów spożywczych – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)