Dostawa krzeseł i ławek ISO – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty