Dostawa sprzętu ratowniczego przeznaczonego do działań na wodzie – o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)