1

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – ogłoszenie o przetargu