Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)