Konserwacja węzłów cieplnych – ogłoszenie o wyborze oferty

1. Ogłoszenie o wyborze oferty