Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok – aktualizacja 08.2018

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok – aktualizacja