1

Zakup w 2020 r., ok. 124 szt. kominiarek niepalnych wraz z dostawą do siedziby Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

 

Kontakt:

– starszy strażak Irena Karłowska  – tel.  608020681, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530