1

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4bef28a6-527f-4209-b3e4-bdb751023ae6

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– aspirant Mateusz Górka – tel. +48 52 349-84-16, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w sprawach przedmiotu zamówienia.