1

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47a2a2dc-b4f4-4e2f-8dea-baa40e2e6ccb

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– młodszy brygadier Marcin Mazurkiewicz – tel.+48 52 349 84 34 w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– aspirant Marcin Briegmann – tel. +48 52 349 84 18, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.