1

Dostawa środków czystości i higieny osobistej dla Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – Ogłoszenie o wyborze oferty

  1. Ogłoszenie o wyborze oferty (.pdf)

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: st. str. Ewelina Maciejewska, tel. 52 349 84 04