1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zakup pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: Małgorzata Bolińska, tel. 52 349 84 80.