1

Budowa budynku do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae7cfd4b-0fd2-4d50-910d-4c9aada20446

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– młodszy kapitan Mateusz Górka – tel. +48 52 349 8416, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.