1

Dostawa samochodu operacyjnego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/627f4615-7e21-4719-b53f-f86e8bf2c423

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– strażak Jakub Kubacki – tel. +48 52 349 84 18, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.